Het gaat er niet om wat je klant gisteren deed. Wat doet hij morgen?

We geloven in de kracht van data om tot betere strategische keuzes te komen.

Slim gebruik van data maakt het verschilĀ in het benutten van kansen. Veel van onze klanten beseften vaak niet hoeveel relevante data ze al over hun klant in huis hadden, verspreid over de diverse systemen (waaronder Excel). Daarom hoef je vaak helemaal niet over te gaan tot het ontwikkelen en implementeren van nieuwe -en vaak dure software-pakketten.

Het gaat er ons juist om hoe we deze klantdata, die dus al volop aanwezig is in je organisatie, gestructureerd kunnen ontsluiten uit je bestaande systemen, deze verrijken met eventuele externe bronnenĀ en vervolgens pro-actief inzetten in je bedrijfsvoering. Dus niet alleen inzetten voor marketing-doeleinden, maar juist bedrijfsbreed. Denk daarbij ook aan sales, logistiek, finance etc.

Het gaat er daarbij niet om wat je klant gister deed, het gaat erom wat hij morgen gaat doen.

 

We ontdekken graag samen hoe we jouw organisatie meer data-driven kunnen maken.

Plan een afspraak in.