SST Software – Maatwerk software Enschede
Facebook Instagram LinkedIn

Wat is het verschil tussen agile en scrum?

Agile en scrum worden vaak in één adem genoemd. Mensen gebruiken de termen door elkaar en bedoelen er soms hetzelfde mee. Maar wat is het verschil tussen agile en scrum en wat is nu precies scrum? Samengevat is scrum een agile manier van werken en is het één van de 40 meest gebruikte agile-methodes binnen software ontwikkeling. Agile is dus een overkoepelend begrip en scrum slechts een methode.

Collegas discussieren over agile en scrum

Wat je met scrum bereikt

Met de Scrum methode bereik je een snelle en productieve oplevering van een project. Je werkt in korte sprints, waarbij je na elke sprint een stukje functionaliteit oplevert.

“Wist je dat Scrum een term is uit de rugbysport? Een Scrum is een manier om het spel te hervatten na overtreding.“

Het principe van scrum

“Scrummen is sprinten in korte stukjes – net als een rugbyteam.”

Werk je volgens de scrum methode? Dan werk je in sprints van twee tot vier weken. Een sprint begint met een sprintplanning waarin je de onderdelen van het project uitwerkt. Elke dag vindt er een stand-up plaats waarin je de voortgang bespreekt. Aan het einde van de sprint kan de klant in een review feedback geven. De sprint eindigt met een retrospective. In deze fase evalueert het team de prestaties en maakt afspraken om werkprocessen te verbeteren. Na elke sprint wordt er een deel van het project opgeleverd. De sprint is hiermee afgerond.

Het scrum-team

Het scrum-team is multidisciplinair en zelfsturend. Het bestaat uit:

  • Een Product Owner
  • Een Scrum Master
  • Een ontwikkelteam

Alle benodigde expertise is binnen het ontwikkelteam aanwezig. De Scrum Master helpt het team om succesvol te zijn. Ook zorgt deze persoon ervoor dat scrummeetings goed verlopen en dat het team zelf-organiserend te werk gaat. De Product Owner (projectleider) houdt de tijdlijn, het budget en de scope in beeld. Hij of zij prioriteert en stelt vaak de scope vast voor het op te leveren werk aan het begin van een project.

Waarom scrummen?

Goed scrummen levert maximale klantwaarde en minimale verspilling op. Door in sprints te werken ontvangen scrum-teams na elke sprint feedback van de klant. Zo komt het team te weten of het product waaraan ze werken wel voldoet aan de verwachtingen. Deze input helpt om in te kunnen spelen op veranderingen en voorkomt kostbare wijzigingen (te) laat in het proces. Door deze agile methode in te zetten verhoog je de effectiviteit van het team.

Scrum samengevat

Scrum is een flexibele methode die genoeg ruimte biedt voor nieuwe inzichten tijdens het ontwikkelproces. Vooraf ligt er geen groot plan van aanpak klaar dat volledig omlijnd is, maar per sprint maak je een sprintplanning waardoor je flexibel blijft. En dit alles volgens de kernwaardes van het Agile Manifest:

  • Individuen en interacties boven processen en tools
  • Werkende software bóven allesomvattende documentatie
  • Samenwerking met klant boven contractonderhandelingen
  • Inspelen op verandering boven het volgen van een plan

SST & Scrum

Binnen SST hebben we meerdere gecertificeerde Scrum Masters, dus in die zin zijn we ook bekend met alle principes ervan. Echter, wat wij vooral belangrijk vinden is dat we onze werkwijze laten aansluiten bij de wensen van onze klanten. Dat betekent dus dat wij niet per definitie Scrum-minded zijn of alleen maar die principes toepassen. Nee, we zijn flexibel in de toepassing en kijken wat werkt in de praktijk en zorgen ervoor dat we onze projecten uitvoeren op een manier die past het project en de klant in kwestie. Maatwerk software betekent ook maatwerk in projectaanpak.

Rick Koenders

Eigenaar | SST Software BV | software development partner | 30 professionals.

Volg Rick

welkom oplossing

Cookies zijn nodig voor het contact-formulier. Toon cookiemelding

velden gemarkeerd met een * zijn verplicht