SST Software – Maatwerk software Enschede
Facebook Instagram LinkedIn
Duurzaam softwarebedrijf

Wij zijn een sustainable software team


Bij SST Software zijn wij ons bewust van de uitdagingen die de maatschappij heeft op het gebied van klimaatsverandering. Wij zijn vooruitstrevend op het gebied van techniek, maar ook op het gebied van duurzaamheid. We streven naar naar een zo duurzaam mogelijke organisatie met een zo laag mogelijke negatieve impact op het klimaat. Dit doen wij onder andere op de volgende manieren:

  • We beperken ons directe energieverbruik en uitstoot.
  • We werken samen met duurzame leveranciers.
  • We compenseren de overgebleven directe en indirecte uitstoot.
  • We beperken verspilling en kiezen bij inkoop voor duurzame alternatieven.

Duurzaam softwarebedrijf

Onze uitstoot beperken

Het is ons doel om zowel onze directe als onze indirecte uitstoot zoveel mogelijk te beperken. Hiervoor hebben wij samen met Groene Cadans onze uitstoot in kaart gebracht en een CO2-reductieplan opgesteld. Hierin zijn scope 1 (direct), scope 2 (indirect) én scope 3 (overige indirect) emissies meegenomen. Zo hebben we de uitstoot van ons kantoor, ons woon-werkverkeer, onze zakelijke reizen, de hosting van onze software en zelfs de lunch op kantoor meegerekend.

Om onze uitstoot te beperken zijn onder andere de volgende maatregelen genomen:

  • Kantoorverlichting is vervangen door energiezuinige LED-verlichting.
  • Wijziging in mobiliteitsbeleid waarbij hybride (vanuit huis) werken mogelijk is, woon-werkverkeer per auto niet wordt aangemoedigd en nieuwe zakelijke auto’s geëlektrificeerd zijn of gebruik wordt gemaakt van deelauto’s.
  • Met behulp van verbruiksmeters is het verbruik van apparatuur op kantoor gemeten en zijn maatregelen genomen om het verbruik te beperken.
  • Onze software wordt uitsluitend gehost bij duurzame datacentra die hun uitstoot zo veel mogelijk beperken en volledig compenseren.


Restant uitstoot compenseren

Niet alle uitstoot is te voorkomen. Het restant van onze uitstoot compenseren wij daarom. SST Software is netto CO2 neutraal. Onze uitstoot compenseren wij via de gecertificeerde projecten van Treesforall. Treesforall is een erkende Nederlandse organisatie die zowel lokaal in Nederland als in het buitenland bossen plant en werkt aan een beter klimaat en meer biodiversiteit.

Naast het compenseren van onze huidige uitstoot hebben wij als doel gesteld om voor 2027, met terugwerkende kracht, haar volledige historische uitstoot te compenseren. Hiermee wordt de volledige uitstoot in ons ruim twintig jarige bestaan gecompenseerd!

Duurzaam softwarebedrijf

Inspireren

Als vooruitstrevende organisatie hebben wij de kans om anderen te inspireren ook duurzame keuzes te maken. Dit doen wij al jaren. Zo kiezen wij voor duurzame relatiegeschenken, bijvoorbeeld onze doppers, circulaire sjaals en eerlijke chocolade. Dit is ook iets wat actief leeft binnen ons team. In 2021 heeft ons team bepaald aan welke goede doelen SST Software een donatie zou doen. Hierbij heeft een grote meerderheid gekozen voor een donatie aan de Plastic Soup Foundation.


Uitdagingen voor de toekomst

De maatschappij is steeds afhankelijker van software. Hardware wordt steeds sneller en krachtiger, en software maakt dankbaar gebruik van deze extra rekenkracht. De afgelopen jaren is het energieverbruik van software enorm toegenomen. Bij SST Software vinden wij dat efficiëntie van software meer aandacht verdient.

Als softwareontwikkelaars beïnvloeden wij dagelijks de bedrijfsprocessen van onze klanten. Onze software automatiseert processen en stuurt machines aan. Verbeteringen aan de processen die onze software ondersteunt kunnen direct leiden tot vermindering van uitstoot bij onze klanten. Dit is een gebied waar in de IT-sector nog te weinig aan wordt gewerkt en waar wij in de toekomst samen met onze klanten een positieve impact willen maken.