SST Software – Maatwerk software Enschede
Facebook Instagram LinkedIn

welkom onder­zoeks­plat­form

Wij hebben voor Crowdience een responsive onderzoeksplatform met vragenlijst tooling ontwikkeld, waardoor burgerwetenschap en onderzoek toegankelijk zijn gemaakt voor zowel speciale doelgroepen als externe partners.

uitdaging

uitdaging

Een schaalbaar en flexibel onderzoeksplatform met vragenlijst tooling toegankelijk maken voor speciale doelgroepen.

vooruitgang

Met kennis over de gewenste functionaliteiten en moderne technieken een geavanceerde architectuur neerzetten.

impact

Mensen met een verminderd lees en type vermogen kunnen nu beter deelnemen aan burgeronderzoek.

uitdaging

Crowdience stond voor een grote uitdaging. In veel onderzoeken worden vragenlijsten gebruikt, maar speciale doelgroepen zoals mensen met een taalachterstand of verstandelijke beperking kunnen niet altijd deelnemen. Crowdience wilde juist een online en efficiënt onderzoeksplatform ontwikkelen om deze doelgroep te betrekken bij verschillende onderzoeksprojecten. Tegelijkertijd moeten externe partijen gebruik kunnen maken van het onderzoeksplatform om deze speciale doelgroepen te laten participeren in burgeronderzoeken en wetenschap.

Aan SST de uitdaging om middels moderne technieken een betrouwbaar, schaalbaar en flexibel platform te ontwikkelen met vragenlijst tooling binnen één centrale beheeromgeving. Waarbij Speech-to-voice en Voice-to-speech elementen, het vergroten en verkleinen van teksten en een stap voor stap onboarding traject er voor moeten zorgen dat speciale doelgroepen kunnen participeren in onderzoeksprojecten.

vooruitgang

vooruitgang

SST Software heeft een betrouwbaar en schaalbaar online onderzoeksplatform ontwikkeld, waarmee Crowdience en externe partners verschillende projecten en vragenlijsten tegelijkertijd kunnen uitzetten. Via de beheeromgeving kan binnen een project een vragenlijst met verschillende vraagtypen worden samengesteld en een routing met vraag blokken worden gehanteerd. Zo kan een deelnemer afhankelijk van een gegeven antwoord doorrouten naar specifieke vervolgvragen. Bovendien is de UX, het design en de werking van de vragenlijsten volledig ingericht op speciale doelgroepen. Voorbeeld vraagtypen: ja/nee vragen, open vragen, meerkeuze vragen, VAS-schaal en standaard keuze-antwoordensets. De vraagtypen zijn zelf te beheren en configureren.

Om dit mogelijk te maken, heeft SST Software samen met Crowdience en designbureau Wordlenig vooraf een functioneel en technisch vooronderzoek verricht. Met kennis over de gewenste functionaliteiten zoals Speech-to-voice en Voice-to-speech elementen, het vergroten en verkleinen van teksten en een stap voor stap onboarding traject is met de modernste technieken een geavanceerde architectuur neergezet. Deze architectuur vormt de basis voor het ontwikkelen van het onderzoeksplatform en de vragenlijst tool binnen één centrale beheeromgeving.

impact

1

vragenlijst configurator

Via de centrale beheeromgeving van het platform kunnen vragenlijsten met verschillende vraagtypen worden geconfigureerd, specifiek ontworpen voor speciale doelgroepen.

1

centraal beheersysteem

Één omgeving waarin projecten, vragenlijsten, gebruikers en instellingen zijn te beheren.

TTS & STT

ondersteuning

Door de toevoeging van een spraak button zijn alle onderdelen binnen het platform voor te lezen. Daarnaast zorgt de voice-to-speech functionaliteit er voor dat antwoorden zijn in te spreken en automatisch kunnen worden uitgeschreven.

Onboarding

stap-voor-stap

Middels een uitgebreide, stap-voor-stap onboarding krijgen deelnemers die voor het eerst gebruik maken van het platform uitleg over het onderzoeksplatform en de deelname aan vragenlijsten.

Corrie

vraaghulp

Tijdens deelname aan de onderzoeken is er hulp in te schakelen over een onderdeel binnen de vragenlijst. Door op het Corrie figuur te klikken wordt er met tooltips extra uitleg gegeven over het betreffende onderdeel.

Data

export

Er zijn twee verschillende data-export mogelijkheden geïntegreerd binnen het Crowdience platform. Zowel de vragen en stellingen van een vragenlijst als de antwoorden op de vragenlijsten zijn te exporteren.

impact

Doordat de vragenlijst tooling middels een efficiënt en betrouwbaar onderzoeksplatform nu toegankelijk is voor speciale doelgroepen, kunnen mensen met bijvoorbeeld een verstandelijke beperking beter deelnemen aan burger onderzoek en wetenschap. Op deze manier worden belangrijke inzichten verkregen in de kennis en ervaringen van deze groep burgers.

Met het platform in een centraal beheersysteem kan Crowdience projecten, vragenlijsten, gebruikers en instellingen beheren en bepalen hoe projecten en vragenlijsten worden geconfigureerd. Daarnaast kan een externe partij ook zelfstandig en snel een vragenlijst configureren en uitzetten onder speciale doelgroepen. De inzage in de onderzoeksresultaten zijn direct opvraagbaar en te exporteren voor analytische doeleinden.

services

team Crowdience

Kevin
Tim
Leonie

welcome solution

Cookies zijn nodig voor het contact-formulier. Toon cookiemelding

velden gemarkeerd met een * zijn verplicht

case studies