SST Software – Maatwerk software Enschede
Facebook Instagram LinkedIn

Wel­kom kwa­li­teit

We hebben voor Typhoon Roertechniek een configurator ontwikkeld, waarmee snel en gemakkelijk complexe roerwerken geconfigureerd kunnen worden. Tevens hebben we een bestaand intranet en een app in beheer genomen.

uitdaging

uitdaging

Realiseer een slimme en flexibele tool die ons configuratieproces goed ondersteunt en ons in staat stelt snel passende roerwerken samen te stellen voor onze klanten.

vooruitgang

Een slimme configurator die de gebruiker bij het configureren helpt in het maken van keuzes, op basis van slim bepaalde opties die rekening houden met proces, toe te passen techniek en eisen vanuit veiligheid en hygiëne.

impact

Het systeem biedt een minder foutgevoelig en traceerbaar configuratieproces dat leidt tot kwalitatief betere configuraties en offertes die minder controles vergen.

uitdaging

Typhoon Roertechniek levert wereldwijd roerwerken op maat voor productieprocessen van hun klanten. Het configureren van een passende oplossing is complex en foutgevoelig, waarbij voldaan moet worden aan eisen vanuit veiligheid, hygiëne, proces en techniek. Hierdoor zocht Typhoon naar een efficiënt systeem dat gebruiksvriendelijker en in eigen beheer te onderhouden zou zijn.

Aan SST de uitdaging om Typhoon's ontwerp en visie te helpen verwezenlijken. Naast de realisatie van een gedegen configuratieproces en kloppende configuraties, is meegedacht over ondersteunen van interne communicatie en het inbouwen van de benodigde flexibiliteit voor de toekomst.

vooruitgang

vooruitgang

De ontwikkelde productconfigurator bepaalt live voor de gebruiker welke onderdelen en meerwerkopties toepasbaar zijn. Hierbij wordt rekening gehouden met allerlei aspecten variërend van procesparameters en reeds gemaakte onderdeelkeuzes tot van toepassing zijnde normeringen. Ook bepaalt het systeem hierbij automatisch de prijzen. De basis hiervoor vormt een uitgebreide database waarin al deze aspecten door Typhoon te beheren zijn, zodat toekomstige wijzigingen gemakkelijk zelf gedaan kunnen worden.
Ondanks alle uitgevoerde logica en complexe meervoudige relaties tussen de velden past het systeem goed bij het engineerings-proces. Er kan gewerkt worden aan diverse onderdelen zonder rigide volgorde en het is geen probleem om in een aantal slagen te detailleren. Gemaakte wijzigingen worden gelogd en zijn in te zien. Configuraties kunnen onderling doorgezet worden naar collega's en discussies en overwegingen worden vastgelegd in gespreksthreads.

Een functioneel ontwerp van Typhoon vormde de basis waarop we zijn begonnen. Met een agile ontwikkelproces met tweewekelijkse opleveringen is het systeem stapsgewijs gebouwd en getest. Dit kortcyclisch realiseren en evalueren bood veel gelegenheid voor het gezamenlijk verfijnen en bijstellen van het ontwerp, zodat de voor Typhoon best passende versie gebouwd kon worden.

impact

interactief

configuratieformulier

1 interactief configuratieformulier met 100+ gerelateerde velden.

auto

save

Nooit wat kwijt met automatisch opgeslagen werk.

request

optimalisatie

1 snel configureerproces door request optimalisatie bij elk invoerveld.

1

prijsberekening

1 centrale prijsberekening.

impact

Door de productconfigurator worden medewerkers nu waar nodig ondersteund bij het configureren van roerwerken. Kloppende onderdelen-combinaties, passende aansluitingen tussen onderdelen, beschikbare meerwerkopties, eisen vanuit hygiëne en wet- en regelgeving worden live bepaald en beschikbaar gemaakt. De configuraties kunnen gemakkelijk doorgezet worden tussen de betrokken afdelingen en alle communicatie en overwegingen zijn inzichtelijk. De kans op fouten is kleiner en er hoeft minder tijd besteed te worden aan het controleren van de gemaakte configuraties en offertes.

services

team Typhoon Roertechniek

Kevin D
Freddie
Melcher
Anniek
Bram

Welkom vraag

Cookies zijn nodig voor het contact-formulier. Toon cookiemelding

velden gemarkeerd met een * zijn verplicht

cases