SST Software – Maatwerk software Enschede
Facebook Instagram LinkedIn
Kind speelt met verschillende kleuren papier

welkom portfolio-app

We hebben voor Zikke een portfolio-app ontwikkeld waarmee individuen hun drijfveren en talenten kunnen registreren en inzicht krijgen in hun persoonlijke ontwikkeling.

uitdaging

uitdaging

Een mobiele app ontwikkelen waarmee leerlingen, studenten en werkenden een portfolio kunnen opbouwen en keuzes kunnen maken voor hun toekomst.

vooruitgang

Vanuit één app visueel inzicht geven in de persoonlijke ontwikkeling, drijfveren en talenten van individuen.

impact

Alle individuele ervaringen, resultaten en ambities kunnen registreren en richting geven aan de eigen toekomst, zoals bij studie- en beroepskeuzes.

Kinderen bekijken een 3D printer van UltiMaker

uitdaging

Zikke laat drijfveren en talenten ervaren en registreren. De mobiele app werd de afgelopen jaren veel ingezet bij basisscholen om de toekomst van kinderen zichtbaar te maken. Zikke had echter de ambitie om naast basisschoolleerlingen, ook studenten en werkenden in staat te stellen hun eigen geluk te organiseren. De bestaande app matchte qua schaalbaarheid en gebruiksvriendelijkheid echter niet met de beoogde groei. Om de app bij diverse doelgroepen in te kunnen zetten, waren er nieuwe functionaliteiten nodig. Door het verwachte intensievere gebruik en een bredere inzet van de Zikke app, werd de behoefte aan vernieuwing groot.

Aan SST de uitdaging om de mobiele app te herontwikkelen zodat de drijfveren en talenten van diverse doelgroepen kunnen worden geregistreerd. Voor de herontwikkeling was het belangrijk dat de kernelementen in de app bleven behouden.

Een wens was daarnaast om nieuwe functionaliteiten toe te voegen met het oog op het toekomstige gebruik. Het uitgangspunt voor de app was een gebruiksvriendelijke omgeving waarin de ervaringen, resultaten en de ambities van individuen samenkomen. Het gemakkelijk kunnen opbouwen of delen van een portfolio was een van de eisen.

vooruitgang
Kind let op in de les

vooruitgang

De mobiele app die we hebben herontwikkeld, geeft gebruikers de mogelijkheid om op een gebruiksvriendelijke manier registraties te doen voor hun eigen portfolio. In het systeem kunnen bijdragers en gebruikers eenvoudig informatie mails versturen.

Ook zijn er handige beheeropties ingebouwd en is de app functioneel geschikt gemaakt voor de inzet onder een brede doelgroep. Dankzij de herontwikkeling is de app technisch klaar voor de toekomst.

Om de app te kunnen vernieuwen, hebben we samen met Zikke eerst vastgelegd wat de technische en functionele wensen en eisen waren. Na de voorbereidingsfase hebben we de technische architectuur bepaald en de eerste versie van de app ontwikkeld. Met die versie is de app live gegaan zodat we feedback konden ophalen in de praktijk. De test feedback en gewenste verfijningen van de app zorgen ervoor dat we de volgende versies gericht kunnen optimaliseren.

impact

Inzetbaarheid

Het aangepaste design en nieuw contactenbeheer zorgen ervoor dat de app inzetbaar is voor een diversiteit aan doelgroepen. Van jong tot oud, van leerling tot werkende en van brandweerman tot kantoormedewerker.

Architectuur

De vernieuwde technische architectuur van de app maakt het mogelijk om de opgeslagen portfolio-data goed en snel te verwerken. Deze is daardoor klaar om door veel gebruikers door heel Nederland te worden ingezet.

Security

Portfolio-data is persoonlijke data en vereist een hoge mate van databeveiliging. Bij de herontwikkeling van de app is daar ook aandacht aan besteed, zodat gebruikers veilig hun data kunnen opslaan.

Schaalbaar

Bij de herontwikkeling van de app is er rekening gehouden met toekomstige doorontwikkelingen, zoals de inzet van pushnotificaties. De app kan daardoor eenvoudig schaalbaar worden uitgebreid.

Native Android -en iOS

De webapplicatie heeft zowel een native Android - als iOS schil. Hierdoor is het mogelijk is om native functionaliteiten in te zetten.

Frontend & Backend

De frontend is ontwikkeld in Javascript met behulp van Vue. De backend is in PHP via het Symfony framework.

Kind is geconcentreerd aan het werk

impact

Door een nieuwe app te ontwikkelen, wordt de route en ontwikkeling van ieder individu beter visueel gemaakt. Diverse doelgroepen kunnen daardoor eenvoudig hun ervaringen, resultaten en ambities registreren. Zij krijgen beter inzicht in hun persoonlijke ontwikkeling. Zo kan elke leerling, studente of werkende zijn of haar eigen geluk organiseren.

services

team Zikke

Daniel
Daisy
Freddie
Tim

Welkom vraag

Cookies zijn nodig voor het contact-formulier. Toon cookiemelding

velden gemarkeerd met een * zijn verplicht