SST Software – Maatwerk software Enschede
Facebook Instagram LinkedIn
Twee mensen in gesprek

welkom landelijk register

We hebben voor Stichting LISA een vestigingenregister ontwikkeld waarmee grote hoeveelheden data m.b.t. werkgelegenheid worden verwerkt en beschikbaar gesteld aan gemeentes en provincies.

uitdaging

uitdaging

Ontwikkelen van een landelijk vestigingenregister, waarin diverse brongegevens (geautomatiseerd) ingelezen kunnen worden.

vooruitgang

Vanuit één register beheer en overzicht van de landelijke werkgelegenheidscijfers.

impact

Landelijke werkgelegenheidsgegevens overzichtelijk en gemakkelijk kunnen gebruiken voor onderzoeksdoeleinden.

Persoon aan het werk op een laptop

uitdaging

LISA beschikte over een vestigingenregister dat separaat door diverse registerhouders werd beheerd. Losse databases en verschillen in registratie, vermoeilijkten onderzoeken en rapporteren op landelijk niveau.

Aan SST de uitdaging om een landelijk vestigingenregister te ontwikkelen waarin alle registers worden samengevoegd. Bronnen zoals enquêtegegevens, KvK, BAG en IBIS moeten gemakkelijk importeerbaar zijn en het toekomstig toevoegen van nieuwe bronnen moet mogelijk zijn.

Het uitgangspunt is de functionaliteit van het huidige vestigingen register, waarbij de (aanvullende/aangepaste) wensen samen zijn verfijnd.

vooruitgang
Personen luisteren naar een presentatie

vooruitgang

De webapplicatie die we hebben ontwikkeld, verwerkt alle geïmporteerde gegevens volgens de opgestelde rekenregels in de database. Via de user interface worden de gegevens inzichtelijk en kunnen handmatige aanpassingen worden doorgevoerd voor specifieke vestigingen. Dankzij de juiste inrichting, kan LISA ondanks de grote hoeveelheid data snel en soepel werken.

Om een vestigingenregister te kunnen ontwikkelen dat aansluit op de specifieke wensen, hebben we samen met LISA een agile ontwikkelproces doorlopen. Samen zijn de specificaties en het ontwerp uitgewerkt, waarna het systeem in meerdere stappen is gebouwd. Tussentijdse test feedback en gewenste verfijningen werden daarbij snel verwerkt tot een nieuwe versie van het product.

impact

1.500.000

vestigingen

Dankzij optimalisaties werkt het systeem met minimale laadtijden, ondanks een database van ruim 1.500.000 vestigingen.

Rekenregels

Om nieuwe gegevens geautomatiseerd te verwerken zijn i.o.m. LISA vele rekenregels opgesteld en geïmplementeerd.

Diverse bronnen

Om de gegevens up to date te houden maakt het vestigingenregister gebruik van diverse bronnen. Hiervan is de import zo veel mogelijk geautomatiseerd, aangezien API koppelingen (nog) niet altijd beschikbaar zijn.

Migratie

Gedurende de migratie van de vestigingsgegevens van het oude register naar het landelijk register is de data zo veel mogelijk gestandaardiseerd.

Java

Java is als programmeertaal gebruikt, wat stabiel is en breed wordt ondersteund.

Mensen aan het werk op een laptop

impact

Door de ruim 1.500.000 vestigingen in hetzelfde beheersysteem te plaatsen, is het bijhouden en gebruiken van de gegevens voor onderzoeksdoeleinden gemakkelijker. Met de ontwikkeling van de rekenregels wordt het grootste deel van de verwerking geautomatiseerd uitgevoerd en blijft de data gemakkelijk up to date.

services

team LISA

Daisy
Bram
Kevin
Mike
Melcher

Welkom vraag

Cookies zijn nodig voor het contact-formulier. Toon cookiemelding

velden gemarkeerd met een * zijn verplicht